ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

της εβδομάδας

No event found!

Επισημάνσεις:

  • Καθ’ όλη τη διάρκεια της «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2019», θα λειτουργήσει στην Αίθουσα Τέχνης «Γ. & Ε. Βάτη» του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, έκθεση με θέμα: «Το ιστορικό του Μνημείου της Εμπορικής Ναυτιλίας».
  • Επίσης κατά τη διάρκεια της «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2019», το εργαστήρι Zωγραφικής του «Λυκείου Ελληνίδων  Σύρου», θα εκθέτει έργα των εκπαιδευομένων με “Ναυτικά Θέματα” στις βιτρίνες των καταστημάτων της Ερμούπολης.

Το Τελικό Πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ως προς τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης των εκδηλώσεων.