ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αγώνων Κολύμβησης Ανοικτής θάλασσας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

(OPEN WATER)
ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΟ
WATERWAY TO FAROS
1000μ (0,5499 nautical mile) & 2500μ (1,3498 nautical miles)
Κυριακή  23  Ιουνίου  2019  – ώρα 11.30πμ

Ο Ναυτικός Όμιλος  Σύρου στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας, που θα γίνει στο νησί της Σύρου από 16 έως 23 Ιουνίου 2019, Διοργανώνει Αγώνες Κολύμβησης Ανοικτής Θάλασσας (Open Water).

Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019  με το διακριτό τίτλο «Υδάτινος Δρόμος για το Φάρο».

Θα πραγματοποιηθούν δυο (2) Κολυμβητικές Διαδρομές  των 1000μ και των 2500μ των οποίων η αποτύπωση θα γίνει με GPS και θα ορισθούν με σημαδούρες ύψους 1,50μ. και κυκλικής διατομής 0,90μ.

Α)  Αγώνας Κολύμβησης 2500μ. ~ (1,3498 nautical miles)

.  Οι Κολυμβητές-τριες που θα θελήσουν να λάβουν μέρος  στον Κολυμβητικό Αγώνα των 2500μ και έχουν  Κάρτα Yγείας και Κάρτα Διαπίστευσης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ),  θα πρέπει να την προσκομίσουν στη Γραμματεία των αγώνων  μαζί με υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας.

.  Οι Κολυμβητές–τριες  που θα θελήσουν  να λάβουν μέρος στον Κολυμβητικό Αγώνα των 2500μ και δεν έχουν Κάρτα Υγείας και Κάρτα Διαπίστευσης της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ), θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως Ιατρική Γνωμάτευση από Ιατρό Καρδιολόγο Νοσοκομείου ή  Ιδιώτη Ιατρού και επί πλέον θα προσκομίσουν στη Γραμματεία των αγώνων υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας Αθλητή.

. Η ημερομηνία της Κάρτας Υγείας και της Κάρτας Διαπίστευσης  θα πρέπει να είναι σε ισχύ  για το έτος 2019,  όπως  και η Βεβαίωση του Καρδιολόγου Ιατρού. Για τους Ανήλικους Αθλητές ηλικίας  14-18 ετών, την Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας[*] και την Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας Αθλητή* υπογράφει ο κηδεμόνας του Αθλητή.

Β)  Αγώνας κολύμβησης 1000μ. ~ (0,5499 nautical mile)

1α. Οι Κολυμβητές-τριες που θα θελήσουν να λάβουν μέρος στον Κολυμβητικό Αγώνα των 1000μ θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν στην Γραμματεία των Αγώνων υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας Αθλητή.

. Για τους ανήλικους Αθλητές  14–18 ετών, την Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας Αθλητή υπογράφει ο κηδεμόνας του Αθλητή.

1γ.  Τα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης Υγείας και της Υπεύθυνης Δήλωσης Υγείας Αθλητή διατίθενται στα γραφεία του  Ναυτικού Ομίλου Σύρου.

Γ)  Τεχνικά  Στοιχεία Κολυμβητικού Αγώνα

Οι αθλητές θα μεταφερθούν με ταχύπλοα σκάφη και άλλα πλευστικά στην εκκίνηση των αγώνων, από τη Μαρίνα της Σύρου (περιοχή Λαζαρέτα) ή από την παραλία της Αζολίμνου προς τη νησίδα Διδύμη  και από ώρα  08.50πμ.  – ανάλογα με τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες. Η χερσαία μεταφορά, όπου απαιτηθεί, θα γίνει με πούλμαν, δαπάνη των διοργανωτών. Η έναρξη των αγώνων θα γίνει στις 11.30πμ  για τους συμμετέχοντες αθλητές των 1000μ  και  στις 11.45 για τους συμμετέχοντες των 2500μ Η χρονική  διάρκεια αγώνων θα είναι  90’ max (1&1/2 ώρες).

Το σημείο της Εκκίνησης των Αγώνων θα είναι ορισμένο στο συνημμένο απόσπασμα της δορυφορικής εικόνας από τη νησίδα «Διδύμη» και ο τερματισμός θα γίνει στο Λιμένα της Ερμούπολης (κρηπίδωμα πλατείας Κανάρη).

Εάν κατόπιν εντολής της Λιμενικής Αρχής, προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα χρήσης της παραπάνω διαδρομής των 1000μ και των 2500μ (καιρικές συνθήκες, ρύθμιση κυκλοφορίας λιμένος κλπ), θα εφαρμοστεί η Αναπληρωματική Διαδρομή 1000μ – 2500μ με χρήση:

α) του Σημείου Εκκίνησης Αναπληρωματικής Διαδρομής 1000μ -2500μ το οποίο θα είναι εντός του Λιμένα της Ερμούπολης (κρηπίδωμα πλατείας Κανάρη),

β) του Σημείου Αναστροφής Αναπληρωματικής Διαδρομής 1000μ – 2500μ το οποίο θα είναι σε απόσταση 500μ -1250μ με κατεύθυνση ΝΝΔ από το σημείο εκκίνησης όπου και οι αθλητές θα κάνουν αριστερόστροφη αναστροφή και

γ) του Σημείου Τερματισμού Αναπληρωματικής Διαδρομής 1000μ – 2500μ το οποίο είναι κοινό με το Σημείο Εκκίνησης Εναλλακτικής Διαδρομής 1000m.

Όλα τα σημεία της Αναπληρωματικής Διαδρομής 1000μ- 2500μ (α, β, γ) θα είναι ορισμένα στο συνημμένο απόσπασμα της δορυφορικής εικόνας με το χαρακτηρισμό «Αναπληρωματική Διαδρομή 1000μ – 2500μ».

Όλες οι κολυμβητικές διαδρομές έχουν χαραχθεί σε απλή τεθλασμένη γραμμή με την κορυφή της να «βλέπει» προς την νησίδα του Φάρου.

Οι Κολυμβητές-τριες που θα δηλώσουν συμμετοχή στα 1000μ και 2500μ θα πρέπει να είναι άνω των 14 ετών (14+).

Οι διαδρομές ορίζονται από μεγάλα μπαλόνια (σημαδούρες). Επιπρόσθετα, παραπλέοντα σκάφη και λοιπά πλευστικά οριοθετούν την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι κολυμβητές.

Κάθε κολυμβητής-τρια θα φέρει διαφορετικό χρώματος σκουφάκι για κάθε αγώνισμα (σε αθλητές-τριες). Στο χέρι των αθλητών θα αναγράφεται ο αριθμός συμμετοχής τους(ενδεχομένη χρήση tattoo) – τεχνική ενημέρωση και ενέργειες εκ της Γραμματείας του αγώνα.

Πριν την εκκίνηση και μετά τον τερματισμό κάθε κολυμβητής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στη Γραμματεία του αγώνα και να υπογράψει την παρουσία του για λόγους ασφαλείας.

Για λόγους ασφαλείας, μετά το πέρας 45 λεπτών από τον τερματισμό του πρώτου νικητή κάθε απόστασης, η αγωνόδικος Επιτροπή θα τερματίζει τον αγώνα.

Η Τεχνική Ενημέρωση  σχετικά με τους αγώνες θα γίνει το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 και ώρα 19.30 στα γραφεία του ΝΟΣ. Μετά την λήξη της ενημέρωσης θα υπάρχει μπουφές για τους αθλητές και τους συνοδούς τους.

Δ) Κανονισμοί:

Οι αγώνες θα γίνουν σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Κολύμβησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FINA) και τους κανονισμούς της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.). Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν με γυαλιά ή μάσκα κολύμβησης, με εγκεκριμένο μαγιό όπως αυτό προβλέπεται από τη FINA και αφορά στο Open Water. Κολυμβητικά ή πλευστικά  βοηθήματα (σανίδες, πέδιλα, κτλ), δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται επίσης αναπνευστικά βοηθήματα (αναπνευστήρες). Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κολυμβητικά βοηθήματα θα αποκλείονται από την κατάταξη της κατηγορίας τους. Πριν την εκκίνηση οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ειδικό λάδι επάλειψης, αντηλιακό, βαζελίνη, γράσο ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούν.

Η διοργάνωση παρέχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Δεν θα υπάρχουν διαφορετικές χρονομετρήσεις αθλητών, ανάλογα με την εμφάνιση των εγκεκριμένων μαγιό (“wetsuits” ή μη).

Για τη σειρά κατάταξης δεν προβλέπεται διαχωρισμός ηλικιακών κατηγοριών.

Για την πιο άρτια διεξαγωγή των αγώνων  θα χρησιμοποιηθούν από την Κ.Ο.Ε.:

  • δύο (2) Αλυτάρχες,
  • δέκα (10) Κριτές Αγώνων &
  • ένας (1) Υπάλληλος Μηχανογράφησης.

Τριάντα ημέρες (30) πριν την έναρξη των αγώνων θα γίνει δειγματολογική λήψη  της θαλάσσιας διαδρομής για την ποιότητα του νερού.

E) Βραβεύσεις:

α)  Στο Κολυμβητικό  Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας των 2500μ θα γίνουν  απονομές στους νικητές (έπαθλα) για τις θέσεις [1-5] κολυμβητές  και [1-5] κολυμβήτριες.  Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες  θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια.

β) Στο Κολυμβητικό Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας των ( 1000μ ) θα γίνουν απονομές στους νικητές (έπαθλα) για τις θέσεις [1-6] κολυμβητές και [1-6] κολυμβήτριες και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια.

γ) Οι συμμετέχοντες Κολυμβητές–τριες συναινούν ως προς την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των στοιχείων τους, όπως φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και πάσης φύσης υλικό καταγραφής του αγώνα με οπτικοακουστικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου υλικού διαφημίσεων, στους Διοργανωτές.

ΣΤ) Ασφάλεια:

Στους αγώνες για την ασφάλεια των Αθλητών, θα βρίσκονται σε πλήρη και άμεση ετοιμότητα –  Ιατρός (Καρδιολόγος), Ναυαγοσώστες (minimum 5), Σκάφη τύπου καγιάκ (minimum 5) και Αυτόνομοι Δύτες (8) των αντίστοιχων τμημάτων του Ναυτικού Ομίλου Σύρου, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκονται επίσης Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το Γενικό Νοσοκομείο της Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» (750μ από το λιμάνι, πλατεία Νιρβάνα). Στον χώρο των αγώνων θα βρίσκετε μηχάνημα – απινιδωτής με τον κατάλληλο χειριστή. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η Σύρος είναι έδρα του ΕΚΑΒ και υπάρχει ελικόπτερο στο αεροδρόμιο της Σύρου (3,3 Km από το λιμάνι ) σε 24ωρη βάση, προκειμένου -αν κριθεί σκόπιμο- να διενεργηθεί επείγουσα μεταφορά σθενών  σε ειδικευμένο Νοσοκομειακό κέντρο του ν. Αττικής (αεροδιακομιδή  ασθενών , τραυματιών)

Ζ) Εγγραφές : 

Οι εγγραφές των Αθλητών-τριων θα ξεκινήσουν την 1 Φεβρουαρίου 2019 και θα κλείσουν την 13 Ιουνίου του 2019,  ο δε αριθμός των συμμετοχών θα είναι περιορισμένος λόγω της δυσκολίας και ιδιαιτερότητας των αγώνων.

Το παράβολο συμμετοχής των Αθλητών της Κολύμβησης ανέρχεται στο ποσό των 15€  (θα δοθεί αναμνηστικό σκουφάκι κολύμβησης  με το λογότυπο του «Φάρου»). Τα έσοδα από τις συμμετοχές των Κολυμβητών-τριων καθώς και από τις πωλήσεις των αναμνηστικών θα διατεθούν για την μελέτη αποκατάστασης – συντήρησης – επανάχρησης  του Φαρικού Συγκροτήματος  της νησίδας Διδύμη.

Οι Κολυμβητές-τριες μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο λογαριασμό της  Αlpha Βank του ΝΟΣ (ΙΒΑΝ – GR2801406310631002002006680) καταθέτοντας 15€. Δικαιούχος: ‘’ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2019’’.  Το αποδεικτικό κατάθεσης, θα πρέπει στη συνέχεια, να σταλεί στο φαξ : 2281088666 ή στο email : contact@nosyrou.gr

Εάν επιλέξετε να κάνετε κατάθεση από διαφορετική τράπεζα θα επιβαρυνθείτε τα έξοδα του εμβάσματος.

Συμμετέχουν στους αγώνες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ Αθλητές ηλικίας 60+ (σε ένα αγώνισμα επιλογήςτους) καθώς και τα ΑΜεΑ.

Δεκτές επίσης γίνονται οι εγγραφές με πληρωμή μετρητών ή κάρτας (POS) στα γραφεία του ΝΟΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΣ μπορεί να μεταβάλει ή να τροποποιήσει την Προκήρυξη εφόσον προκύπτει κατά την κρίση των μελών του Σώματος σοβαρός λόγος.

Συνδιοργανωτές του Αθλητικού Αγώνα θα είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου.

Ο αγώνας τελεί υπό τη στήριξη της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ), την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού– Γενική Γραμματεία Αθλητισμού(ΥΠΠΟ – ΓΓΑ), του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΕΝ), του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΕΝ) Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Τμήμα Θαλασσίων Θεμάτων & Πολιτισμού.

Ε)Εκπτώσεις

ΕΚΠΤΩΣΗ 50% για όλους τους αθλητές, παράγοντες, συνοδούς και 30% σε τρέιλερ, μηχανές και αυτοκίνητα. Η έκπτωση για μετάβαση – επιστροφή στη Σύρο ισχύει από  17 έως 26 Ιουνίου 2019.

Λίγα λόγια για τη “γνωριμία” με το Φάρο

Ο  Διάπλους Κολύμβησης διοργανώνεται προκειμένου οι κάτοικοι της Σύρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού να γνωρίσουν την ιστορικότητα και διαχρονική αξία του Φάρου που αποτελεί  μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομίας του Λαού μας.

Ο πέτρινος Φάρος στο Γαϊδουρονήσι (Διδύμη), απέναντι από την είσοδο του λιμανιού, είναι έργο του Βαβαυρού αρχιτέκτονα Γιόχαν Ερλάχερ. Ο Φάρος του νησιού θεμελιώθηκε με βασιλική δαπάνη στις 25 Ιανουαρίου 1834 και  η  λειτουργία του σταθεροποιήθηκε στα 1844-47. Ο μνημειώδης χαρακτήρας του – ο κυλινδρικός του πύργος έχει ύψος 29,5 μέτρα και το εστιακό του ύψος είναι 68,3μ. – δεν δικαιολογείται από τη λειτουργία του, αφού δεν είναι φάρος ακρωτηρίου. Συνδέεται με την πρώτη περιοδεία του βασιλιά Όθωνα στα νησιά του Αιγαίου το 1833 και την επιθυμία των Ερμουπολιτών να τονίσουν τη σημασία του λιμανιού και να κατοχυρώσουν τη θέση του στο εθνικό πλαίσιο. Ήταν ο πρώτος φάρος με περιστρεφόμενο μηχανισμό. Μαζί με τον φάρο των Σπετσών (1837), ανήκει σε ιδιαίτερο τύπο φάρων, με το φαρόσπιτο σε ισόγειο κτίσμα. Το μέγεθος και η εμβέλεια του τροφοδότησαν για χρόνια τη λαϊκή αφήγηση, ότι η λάμψη του διακρινόταν ακόμη και από τη Σμύρνη.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Στυλιανός Λυκούδης υπήρξε ο εμπνευστής και αρχιτέκτονας του ελληνικού φαρικού δικτύου, που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη αυτού. Γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου του 1878, στην Ερμούπολη της Σύρου. Ήταν ήδη πλοίαρχος όταν υπέβαλε αναφορές και μελέτες στην υπηρεσία του για το σωστό φωτισμό των Ελληνικών ακτών.

Μετά από απίστευτα προβλήματα αρνήσεις και τις συνηθισμένες ελληνικές αρνητικές ιδιαιτερότητες κατάφερε να στήσει ένα από τα πιο τέλεια παγκοσμίως φαρικά δίκτυα δημιουργώντας παράλληλα την Ελληνική Υπηρεσία Φάρων που ήταν ίσως η πρώτη επίσημη Υπηρεσία φάρων στον Κόσμο.

Ο Φάρος εντάχθηκε στο Ελληνικό φαρικό δίκτυο μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους το 1912-13. Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ένα μέρος του καταστράφηκε. Επισκευάστηκε το 1948 και από τότε λειτουργεί εκπέμποντας ένα λευκό φωτισμό κάθε 6 δλγ.

[*] θα γίνει ανάρτηση στον ιστότοπο του Ν.Ο. Σύρου: http://www.nosyrou.gr